Veelgestelde vragen Covid-19 vaccinaties

Beste patiënten,

Momenteel is het veel drukker aan de telefoon naar aanleiding van vragen over de COVID-19 vaccinatie.

Voor het antwoord op veel gestelde vragen verwijzen wij u graag naar de volgende websites:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/qa_huisartsenteam_23_feb_2021_def.pdf

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

 

Ik ben jonger dan 60 jaar, gaat mijn vaccinatie nog door?

Het ministerie van VWS heeft op 8 april besloten om het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca te stoppen voor alle personen onder de 60 jaar (geboren in 1961 of later).

Op 1 april 2021 hebben wij onze uitnodigingen verzonden voor de eerste groep die door de huisarts wordt gevaccineerd. Hier zitten ook mensen jonger dan 60 jaar bij. Helaas konden wij het verzenden van deze brieven niet meer annuleren. Wij vragen mensen jonger dan 60 jaar onze website goed in de gaten te houden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer en met welk vaccin deze patiënten zullen worden gevaccineerd. De door u ontvangen uitnodiging geldt dus niet meer voor u.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een mail te sturen naar de praktijk hierover en daarin uw naam, geboortedatum en dag en tijd van uw afspraak te vermelden?

Dan kunnen we in uw plaats iemand van de reservelijst uitnodigen. Het mailadres is: info@gzc-prinsenhof.nl

 

Ik heb twijfel of ik het Astra Zeneca vaccin wel moet nemen. Kan ik een ander vaccin krijgen?

De huisartsen volgen de landelijke vaccinatiestrategie. U kunt niet zelf kiezen voor een bepaald vaccin. Het kabinet kijkt op basis van (internationale) adviezen of én welke vaccins voor een bepaalde doelgroep geschikt zijn. Zo is het BioNTech/Pfizer-vaccin en het Moderna-vaccin bestemd voor de meest kwetsbare mensen. In het overzicht met de volgorde van vaccineren komen daarna andere groepen aan de beurt, en komen er ook andere (goedgekeurde) vaccins. Het is dus niet zo dat iedereen zelf kan kiezen voor een bepaald vaccin.

 

De geboortedatum op mijn brief klopt niet.

Helaas heeft het bedrijf dat de uitnodiging voor ons verzorgd heeft, bij een aantal patiënten de dag en maand in de geboortedatum omgedraaid. U hoeft ons hier niet voor te bellen. Op de dag van vaccinatie neemt u de brief en een identiteitsbewijs mee. We zorgen er voor dat de juiste gegevens op het vaccinatiekaartje komen.

 

Kan er een uitzondering voor mij gemaakt worden waardoor ik nu gevaccineerd kan worden?

De huisartsen volgen de landelijke vaccinatiestrategie. Voor vaccinatie zijn nu uitgenodigd: de mensen geboren in 1956 en 1957, mensen met een BMI>40 en ouder dan 60 en mensen met syndroom van Down ouder dan 60 die niet in een instelling wonen.

Om eventuele spillage te voorkomen hebben we een reservelijst van mensen geboren in 1958. We maken daarop geen uitzonderingen. Wil u weten wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie? Kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer

 

Klopt het dat er 11 weken tussen de vaccinaties zit? Bij iemand in mijn omgeving was dat 4 weken.

Ja dat klopt. De tijd tussen vaccinaties verschilt per vaccin. Voor Astra Zeneca wordt 11 weken tussen de eerste en tweede vaccinatie aangehouden.

 

Ik wil me niet laten vaccineren. Moet ik u bellen?

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een mail te sturen naar de praktijk hierover en daarin uw naam, geboortedatum en dag en tijd van uw afspraak te vermelden?

Dan kunnen we in uw plaats iemand van de reservelijst uitnodigen. Het mailadres is: info@gzc-prinsenhof.nl

 

Ik ben al via mijn werkgever gevaccineerd.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een mail te sturen naar de praktijk hierover en daarin uw naam, geboortedatum en dag en tijd van uw afspraak te vermelden?

Dan kunnen we in uw plaats iemand van de reservelijst uitnodigen. Het mailadres is: info@gzc-prinsenhof.nl

 

Ik kan niet op de datum en tijd waarop ik uitgenodigd ben.

Alleen als het echt niet anders kan (bijvoorbeeld om medische reden) belt u met de assistente om door te geven dat u niet kan en waarom niet. We noteren uw gegevens en roepen u op een later tijdstip op.

 

Vragen naar aanleiding van de gezondheidsverklaring:

– Indien u klachten heeft van COVID-19 of in quarantaine zit kunt u niet de vaccinatie komen halen. Wij vragen u om per mail contact met ons op te nemen. Vermeld hierin duidelijk uw naam, geboortedatum, datum van de afspraak en het tijdstip. Zodra er een alternatieve datum beschikbaar komt laten wij u dit weten.

– Indien u binnen 2 dagen na de eerste of tweede vaccinatie geopereerd wordt (onder narcose) is ook het advies om de vaccinatie uit te stellen. Wij vragen u om per mail contact met ons op te nemen. Vermeld hierin duidelijk uw naam, geboortedatum, datum van de afspraak en het tijdstip. Zodra er een alternatieve datum beschikbaar komt laten wij u dit weten.

– Indien u zwanger bent is momenteel het advies om de vaccinatie uit te stellen tot na de zwangerschap. Wij vragen u om per mail contact met ons op te nemen. Vermeld hierin duidelijk uw naam, geboortedatum, datum van de afspraak en het tijdstip.

– Indien u ooit een zeer heftige allergische reactie heeft gehad waarvoor u bent opgenomen of medicijnen heeft gekregen is het advies om telefonisch contact met ons op te nemen.

– Indien u bloedverdunners gebruikt en bij de trombosedienst onder behandeling bent? Is ons advies om zo snel mogelijk de trombosedienst als u weet wanneer u de prik krijgt. Zij bespreken met u hoe u de prik veilig kunt krijgen. Belangrijk: u kunt de prik alleen krijgen als u gebeld heeft met de trombosedienst. De prikplaats dient u na de vaccinatie 2 minuten goed af te duwen.

– Indien u DOAC bloedverdunners gebruikt (zie website: https://www.trombosestichting.nl/trombose/behandeling-trombose/doac/) of fraxiparine is het advies om de vaccinatie 6 uur na de inname te laten zetten (stel eventueel de inname van uw medicatie een paar uur uit). Wacht 1 uur tot na de vaccinatie om uw medicijnen weer in te nemen. De prikplaats dient u na de vaccinatie 2 minuten goed af te duwen. Indien u deze medicijnen wel binnen 6 uur voor de vaccinatie heeft genomen dient u de prikplaats 10 minuten goed af te duwen.